TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về các quy định pháp luật Việt Nam (Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, v.v)

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Công ty.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

B. QUYỀN HẠN:

- Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên của Công ty theo quy chế lao động và lương của Công ty

- Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chính của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách Công ty.

- Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.

- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

- Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp

C. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành tài chính kế toán; kế toán – kiểm toán.

- Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn

- Trình độ vi tính: Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm đã làm vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương, có bằng kế toán trưởng

D. QUYỀN LỢI

- Lương thưởng xứng đáng năng lực

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, biết trân trọng người tài.

- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật định về nghỉ lễ, nghỉ phép, HĐLĐ, …

E. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

- CV (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

- Thư xin việc

- Giấy tờ và bằng cấp liên quan

Nếu bạn tự tin với những yêu cầu trên, METUB Network sẽ là lựa chọn tốt nhất – nơi mà bạn có thể phát triển nghề nghiệp theo con đường mà bạn lựa chọn. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chóng nộp đơn cho METUB thông qua địa chỉ Email: hr@metub.net

Đăng ký nhận bản tin