Policies

Nếu đang tham gia METUB Network, kênh của bạn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, các chính sách của Nền tảng và chính sách này của chúng tôi.

Dưới đây là thông tin tổng quan, ngắn gọn về mỗi chính sách quan trọng. Bạn có thể tìm hiểu nội dung chi tiết của các chính sách tại các nguồn thông tin chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chính sách của Nền tảng mà các bạn tham gia.

Kênh của bạn cần phải tuân thủ Chính sách về việc kiếm tiền trên YouTube. Các chính sách này bao gồm Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ, Bản quyền trên YouTube và Chính sách chương trình của Google AdSense. Các chính sách này áp dụng cho bất kỳ ai đang tham gia hoặc muốn tham gia METUB Network.

Kênh của bạn cần phải tuân thủ các Chính sách liên quan tương ứng với Nền tảng mà bạn tham gia.

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra xem các kênh đang kiếm tiền của bạn có tuân thủ quy định pháp luật và chính sách của các Nền tảng hay không. Trong trường hợp có sự vi phạm thì chúng tôi có toàn quyền quyết định về việc có tiếp tục hợp tác với bạn hay chấm dứt hợp tác ngay lập tức.

- Chúng tôi đánh giá sẽ kiểm tra nội dung đại diện rõ ràng nhất kênh của bạn dựa trên các chính sách của Nền tảng. Vì nhân viên đánh giá không thể kiểm tra mọi nội dung, nên có thể họ sẽ tập trung vào những nội dung sau trên kênh của bạn:

+ Chủ đề chính
+ Các video có nhiều lượt xem nhất
+ Các video mới nhất
+ Lượng thời gian xem lớn nhất
+ Siêu dữ liệu của video (bao gồm tiêu đề, hình thu nhỏ và nội dung mô tả)

- Những nội dung trên chỉ là các ví dụ về nội dung mà chúng tôi có thể xem xét. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể và có quyền kiểm tra và xác định các nội dung khác trên kênh của bạn để biết kênh có tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, các chính sách của Nền tảng và chính sách này của chúng tôi hay không.

Xin lưu ý rằng mọi nội dung đăng tải trên kênh thuộc các Nền tảng khác nhau đều phải tuân thủ tất cả quy định pháp luật, các chính sách của Nền tảng và chính sách này của chúng tôi. Nếu bạn có hành vi trong và/hoặc ngoài Nền tảng trái với quy định pháp luật, các chính sách của Nền tảng và chính sách này của chúng tôi thì chúng tôi có quyền ngay lập tức áp dụng các biện pháp để ngắt kết nối kênh hoặc/và chấm dứt hợp đồng; Đồng thời không thanh toán doanh thu và áp dụng các biện pháp chế tài khác theo quyết định của chúng tôi.

- Sự thành công của kênh mà bạn có trên Nền tảng và của Chương trình Đối tác của Nền tảng phụ thuộc vào việc các nhà quảng cáo có sẵn sàng liên kết thương hiệu của họ với nội dung trên Nền tảng hay không. Nếu các nhà quảng cáo mất lòng tin thì doanh thu của tất cả nhà sáng tạo trên Nền tảng cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

- Chúng tôi không cho phép các hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn và tiêu cực đến cộng đồng và Nền tảng. Chính sách này của chúng tôi cũng đồng thời yêu cầu bạn phải tôn trọng người xem, những nhà sáng tạo khác cũng như các nhà quảng cáo – cả trong và ngoài Nền tảng.

- Nếu bạn vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với bạn hoặc/và không thanh toán doanh thu cho bạn.

Trong những trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cần phải ngắt kết nối ngay lập tức kênh của bạn với với hệ thống của chúng tôi để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống hoặc sự an toàn của người dùng.

Nội dung quan trọng của chính sách này của chúng tôi là hậu quả của mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật, các chính sách của Nền tảng và chính sách này của chúng tôi đều có thể dẫn đến việc chúng tôi có thể áp dụng cho bạn một hoặc nhiều các biện pháp chế tài sau: ngắt kết nối, buộc thực hiện đúng Hợp đồng, ngừng thực hiện Hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, các biện pháp kỹ thuật khác để ngừng hợp tác trên hệ thống và các biện pháp khác theo quyết định cuối cùng của chúng tôi.