GIỚI THIỆU 'QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG SÁNG TẠO VIDEO 2016' CỦA METUB NETWORK

Sau khi đã phần nào hiểu được những nội dung chi tiết liên quan đến " Quỹ phát triển tài năng sáng tạo Video 2016" của METUB Network. Các bạn có thể truy cập vào Link https://metub.net/creatorfund/ để tải mẫu đăng ký và gửi về cho METUB Network theo địa chỉ Email: support@metub.net

 

Liên hệ với chúng tôi