QUY ĐỊNH MỚI VỀ HUY HIỆU XÁC MINH KÊNH

YouTube sẽ bắt đầu lại quy trình đăng ký xác minh kênh vào cuối tháng 10/2019. Nếu một kênh đã được xác minh, thì kênh đó sẽ là kênh chính thức của một người sáng tạo, nghệ sĩ, người nổi tiếng, hoặc một công ty trên YouTube. Các kênh được xác minh giúp người xem phân biệt kênh chính thức với những kênh khác có cùng tên trên YouTube.

Các kênh được xác minh không đem lại quyền sử dụng những tính năng mới trên YouTube cho người sở hữu kênh. Việc kênh được xác minh cũng không phải là hình thức để YouTube tặng thưởng, ghi nhận dấu mốc quan trọng, hay chứng thực.

Nếu đã được xác minh, thì kênh của bạn sẽ duy trì trạng thái đã xác minh trừ khi bạn đổi tên kênh hoặc chuyển đổi tài khoản thương hiệu. Nếu bạn đổi tên kênh của mình hoặc chuyển đổi tài khoản thương hiệu thì kênh sẽ không còn ở trạng thái đã xác minh nữa, và bạn sẽ phải đăng ký lại.

YouTube giữ quyền thu hồi quyết định xác minh kênh hoặc chấm dứt kênh của bạn nếu bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc Điều khoản dịch vụ của YouTube.

Để đủ điều kiện đăng ký xác minh kênh thì kênh của bạn phải đạt được 100.000 người đăng ký.

Sau khi bạn đăng ký, YouTube sẽ xem xét kênh của bạn. YouTube sẽ xác minh những kênh:

    • Chân thực: Kênh của bạn phải đại diện cho người sáng tạo, thương hiệu hoặc pháp nhân có thật đúng như kênh tuyên bố. YouTube sẽ xem xét nhiều yếu tố giúp xác minh danh tính của bạn như thời điểm tạo kênh và có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu.

    • Hoàn chỉnh: Kênh của bạn phải công khai, có thông tin mô tả, biểu tượng kênh, nội dung và phải đang hoạt động trên YouTube.

Trong một số trường hợp, YouTube có thể chủ động xác minh những kênh có ít hơn 100.000 người đăng ký nhưng rất nổi tiếng bên ngoài YouTube. 

Nếu nhận được yêu cầu xác minh từ một kênh cố tình mạo danh người sáng tạo hoặc thương hiệu khác, thì YouTube sẽ không xác minh kênh đó và có thể thực hiện các biện pháp khác.

Xin lưu ý rằng YouTube đã thay đổi quy trình này theo thời gian, nên bạn có thể thấy nhiều loại kênh có huy hiệu xác minh trên YouTube.

Cách tạo điểm khác biệt cho kênh của bạn mà không cần xác minh:

Nếu kênh của bạn chưa được xác minh thì vẫn có nhiều cách khác để tạo điểm khác biệt so với các kênh tương tự cho kênh của bạn:

    • Dùng tên kênh duy nhất để thể hiện bạn là ai và bạn đăng những nội dung gì.

    • Dùng hình ảnh chất lượng cao làm biểu tượng kênh để tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho kênh khi xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm.

    • Tùy chỉnh hình ảnh kênh  bố cục để tạo diện mạo riêng cho trang kênh của bạn.

Liên hệ với chúng tôi