Cách hoạt động

Những nhà sáng tạo và người xem là nhân tố chính cho việc hình thành, chia sẻ ý tưởng.
METUB là “chất xúc tác” để tạo sự đột phá và phát triển ý tưởng đó.

Creator

  • Đăng ký
  • Sáng tạo
  • Upload
  • Chia sẻ
  • Kiếm tiền

Người xem

  • Xem video
  • Chia sẻ
  • Lan truyền
Lợi ích khi tham gia METUB
Lợi ích
Lên đầu trang