THAM GIA METUB NETWORK
//Chương trình đối tác METUB là gì?
//METUB Network hỗ trợ Creator như thế nào?
//Lợi ích khi trở thành đối tác METUB?
//Điều kiện trở thành đối tác của METUB?
//Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
//METUB giúp tôi có nhiều khán giả hơn bằng cách nào?
//Tại sao tôi phải cung cấp những thông tin cá nhân để đăng ký đối tác METUB?
// Khi nào tôi sẽ nhận được tiền?
//Tôi có được trả tiền nếu như tài khoản bị khóa không?
//Tôi có rất nhiều lượt views, tại sao số tiền tôi kiếm được không nhiều?
//Tôi có cần đặt logo hay dẫn link METUB trong channel của mình không?
//Tôi có cần đưa mật khẩu kênh cho METUB không?
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN QUYỀN
//Bản quyền là gì?
//METUB có kho nhạc bản quyền cho đối tác sử dụng không?
//Vậy làm thế nào để có thể sử dụng kho nhạc ?
// Video của tôi bị “Trùng khớp với nội dung thứ 3”. Tham gia vào METUB Network tôi có còn bị báo trùng khớp hay không?
//Đối với đối tác của METUB, làm thế nào để đủ điều kiện được cấp content ID?
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP TÁC
//Những dịch vụ METUB Network cung cấp dành cho nhãn hàng?
//Làm thế nào để METUB Network lựa chọn các KOL/Influencer phù hợp với nhãn hàng của tôi?
//Lợi ích khi hợp tác cùng METUB Network?
//Vai trò của METUB Network giữa nhãn hàng và nhà sáng tạo nội dung là gì?
//Nhãn hàng của tôi có cần phải có kênh YouTube?
//Cách thức liên hệ nếu muốn hợp tác?

Liên hệ với chúng tôi