SỬ DỤNG THẺ ĐỂ THĂM DÒ Ý KIẾN NGƯỜI XEM

Thẻ thăm dò cho người xem có nhiều sự lựa chọn các cuộc thăm dò trực tiếp trong video. Bạn có thể có thẻ của chương trình tại một thời điểm cụ thể trong video và xem kết quả trong thời gian đang xem.

Điều kiện để tham gia bình chọn

Người xem phải đăng nhập vào tài khoản YouTube của họ. Trong trường hợp người xem thoát ra, sẽ được hệ thống của YouTube nhắc nhở để đăng nhập trước khi họ bình chọn. Lưu ý: Flash không được hỗ trợ cho thẻ thăm dò.

Trên thiết bị điện thoại di động, người xem phải sử dụng một trong các phiên bản ứng dụng YouTube sau đây:

 • Phiên bản Android 10.34 trở lên

 • Phiên bản iOS 10,33 trở lên

Tạo cuộc thăm dò trong video của bạn

 1. Tới mục quản lý video Video Manager.

 2. Đối với các đoạn video mà bạn muốn thêm vào, nhấp vào Edit.

 3. Trong phần đầu thanh tab, bấm vào Card.

 4. Nhấp vào Add card.

 5. Tiếp đến tùy chọn Poll, nhấp vào Create.

 6. Thêm tiêu đề của cuộc thăm dò và đưa ra tối đa 5 lựa chọn, tối thiểu 2 cho cuộc thăm dò.

 7. Tạo thẻ và điều chỉnh thời gian bắt đầu cho đoạn giới thiệu thẻ trong dòng thời gian phía dưới video.

 8. Nhấp vào Create card.

Bạn có thể chỉnh sửa thẻ thăm dò trước khi phiếu được gửi đi.

Xem kết quả thăm dò ý kiến

Sau khi bỏ phiếu, người xem có thể thấy chi tiết số lượng bình chọn trong thẻ. Họ cũng có thể loại bỏ lá phiếu của mình ngay sau khi bỏ phiếu và các phiếu bầu sẽ không được chấp nhận.

Người tạo ra cuộc thăm dò có thể thấy sự phân bố số phiếu trong trình biên tập thẻ (cards editor)  và trong YouTube Analytics

Biên tập thẻ (Cards Editor)

Để xem số lượng phiếu bầu và phân tích của các tỷ lệ phần trăm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tới mục quản lý video Video Manager.

 2. Đối với các video có thẻ bình chọn, nhấp vào Edit.

 3. Trong đầu thanh tab, bấm vào Cards.

 4. Bên cạnh thẻ, nhấp vào biểu tượng biểu đồ.

YouTube Analytics

Bạn có thể sử dụng báo cáo YouTube  Analytics Card để xem tỷ lệ biểu quyết theo thời gian

Để xem kết quả bỏ phiếu thời gian thực, hãy làm theo các bước sau:

 1. Di chuyển chuột đến YouTube Analytics.

 2. Trong menu trái, nhấp vào Cards.

 3. Bên cạnh thẻ bình chọn, di chuột qua biểu tượng biểu đồ.

Lưu ý: Các số liệu về hiệu suất, có sẵn trong dữ liệu YouTube Analytics. Nếu bạn tạo ra một thẻ vào ngày thứ Hai, bạn có thể xem dữ liệu hiệu suất vào ngày thứ Tư, trong khi kết quả cuộc thăm dò đã bao gồm dữ liệu cho thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Nhìn chung, kết quả bỏ phiếu sẽ luôn hiển thị tất cả các dữ liệu trong suốt thời gian. Một lần nhấp chuột vào thẻ được chấp nhận từ người bình chọn và cả những người chưa đăng nhập. Vì vậy, bạn có số lượng click trên mỗi thẻ nhiều hơn so với dự kiến.

Tháo thẻ bình chọn

 1. Tới mục quản lý video Video Manager.

 2. Đối với các đoạn video mà bạn muốn loại bỏ các bình chọn từ, nhấp vào Edit.

 3. Trong đầu thanh tab, bấm vào Cards.

 4. Bên cạnh thẻ bình chọn, nhấp vào Edit card.

 5. Nhấp vào biểu tượng xóa.

Quan trọng: Khi bạn xóa một thẻ, bạn sẽ không thể truy cập vào thẻ và các phiếu bầu sẽ bị mất. Bạn vẫn có thể xem số phiếu trong YouTube Analytics.

Đăng ký nhận bản tin