Hướng dẫn tự đánh giá nội dung kiếm tiền trên YouTube

A. Tại sao cần đánh giá nội dung kiếm tiền?

Để có thể kiếm tiền được từ những nội dung sáng tạo của mình trên YouTube, trước hết nội dung của bạn cần phù hợp và thân thiện với các nhà quảng cáo. YouTube cũng có những thuật toán kết hợp cùng thông tin cung cấp của người sáng tạo để đánh giá nội dung nào tuân thủ Nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Tuy nhiên, sẽ có những lúc hệ thống đánh giá tự động có thể nhầm lẫn dẫn đến những đánh giá chưa chính xác.

 

Vì vậy, chúng ta có thể tự đánh giá và cung cấp thông tin về nội dung sản xuất của mình có hay không phù hợp với Nguyên tắc thân thiện với các nhà quảng cáo.

 

B. Hướng dẫn tự đánh giá để bật kiếm tiền cho video

Sau khi tải video sản phẩm, chọn bật tính năng kiếm tiền cho video. 

 

1. Nếu bạn chắc rằng, nội dung của mình tuân thủ đúng, đủ Nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Trong phần đánh giá nội dung “Mức độ phù hợp với quảng cáo" nhấn chọn "Không chứa nội dung nào ở trên".


2. Nếu bạn thấy nội dung của mình không tuân thủ đúng, đủ Nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo, hãy đánh giá video của mình trong mục tương ứng. Và ở đó bạn sẽ thấy video của mình có quảng cáo hạn chế (dấu $ màu vàng).

 

3. Nếu bạn không chắc chắn về đánh giá video của bản thân, hãy đăng tải video ở chế độ không công khai và để thận trọng nhất, hãy chọn tùy chọn bên dưới. Video sẽ có hiển thị quảng cáo hạn chế (dấu $ màu vàng). Sau khi thực hiện đăng tải, hãy yêu cầu xem xét thủ công để hệ thống đánh giá từ YouTube sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho video của bạn trước khi tiếp cận người xem.

 

4. Sau khi có quyết định cùng ghi chú về lý do đưa ra quyết định đó, bạn có thể xuất bản video hoặc chỉnh sửa video phù hợp sau đó đăng tải phiên bản mới. Đồng thời rút kinh nghiệm cho những video sau này.

 

Bạn có thể cảm thấy Tự đánh giá video của mình có vẻ kỳ lạ, nhưng khi bạn tự đánh giá đúng về nội dung của mình, hệ thống đánh giá từ YouTube có thể tin tưởng vào các đánh giá của bạn sau này mà không cần đến hệ thống đánh giá tự động. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên đánh giá sai về nội dung của mình, thì có thể bạn sẽ bị xem xét lại việc kênh tiếp tục tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

 

Vì vậy, hãy xem xét kỹ về nội dung Nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo cũng như đánh giá chính xác với những nội dung của mình, đặc biệt là những nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo.

Đăng ký nhận bản tin