HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ PHỤ ĐỀ ĐÓNG GÓP CỦA CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng người xem có thể giúp bạn tiếp cận lượng khán giả lớn hơn bằng cách thêm phụ đề cho video. Sau khi video có phụ đề, cộng đồng có thể gửi bản dịch (phụ đề) để giúp bạn tiếp cận khán giả toàn cầu.

Khi nội dung được gửi, bạn có thể quản lý nội dung bằng cách xem xét, chỉnh sửa, xuất bản, gắn cờ hoặc từ chối nội dung. Cộng đồng cũng có thể đánh giá nội dung đó và nội dung được xuất bản tự động khi có đủ số bài đánh giá.

Mở hoặc tắt đóng góp của cộng đồng cho video

Trước khi cộng đồng có thể gửi phụ đề, bạn phải mở phụ đề cho các video được chọn hoặc đặt phụ đề làm cài đặt mặc định cho tất cả video.

Mở hoặc tắt cho tất cả video

Mở hoặc tắt đóng góp của cộng đồng với một cú nhấp bằng cách truy cập trực tiếp vào tài khoản YouTubeh của bạn hoặc làm theo các bước dưới đây. 

Lưu ý: Làm theo các bước sau để mở hoặc tắt đóng góp của cộng đồng sẽ áp dụng cài đặt cho tất cả video — bất kỳ cài đặt nào áp dụng cho từng video cũng sẽ được đặt lại. Bạn vẫn có thể tắt đóng góp của cộng đồng cho từng video.

1.Nhấp vào tài khoản của bạn ở góc phải trên cùng > Creator Studio.

2.Ở bên trái, nhấp vào Cộng đồng > Quản lý phụ đề.

3.Nhấp vào Bật tất cả video. Nếu bạn không thấy tùy chọn đó, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Bật cho tất cả video. Có thể bạn cần chọn ngôn ngữ mặc định cho kênh của mình trước tiên.

Để tắt tính năng này cho tất cả video, chỉ cần nhấp vào biểu tượng cài đặt > Tắt cho tất cả video.

Mở hoặc tắt cho video cụ thể

1.Chuyển đến Trình quản lý video. Chuyển đến đó bằng cách nhấp vào tài khoản ở trên cùng bên phải > Creator Studio > Trình quản lý video > Video.

2.Bên cạnh video bạn muốn cho phép đóng góp của người hâm mộ, nhấp vào Chỉnh sửa.

3.Bên dưới video, chọn tab Cài đặt nâng cao

4.Bên dưới "Phụ đề đóng góp của cộng đồng", chọn Cho phép người xem đóng góp cho video này.

5.Nhấp Lưu thay đổi.

Để tắt tính năng này, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh Cho phép người xem đóng góp cho video này đối với video bạn không muốn cho phép người hâm mộ đóng góp.

Mở cho nhóm video đã chọn

1.Chuyển đến Trình quản lý video. Chuyển đến đó bằng cách nhấp vào tài khoản ở trên cùng bên phải > Creator Studio > Trình quản lý video > Video.

2.Chọn tất cả video đủ điều kiện nhận phụ đề của người hâm mộ.

3.Ở đầu trang, nhấp vào Tác vụ > Tác vụ khác > Đóng góp phụ đề.

4.Chọn Cho phép người xem đóng góp phụ đề.

Mẹo: Cộng đồng cũng có thể đánh giá nội dung đã gửi và nội dung này sẽ được xuất bản tự động khi có đủ bài đánh giá. Tìm hiểu cách người hâm mộ đóng góp và đánh giá nội dung này cho video của bạn. 

Quản lý đóng góp của cộng đồng

Sau khi phụ đề được gửi, nội dung sẽ trải qua quá trình đánh giá. YouTube sẽ kiểm tra các phụ đề đóng góp này để tìm những nội dung không phù hợp.

Khi có đủ người đóng góp phụ đề cho video, cộng đồng được nhắc giúp đánh giá nội dung (thay vì thêm nội dung). Khi phụ đề đóng góp đó có đủ bài đánh giá, phụ đề sẽ được phê duyệt tự động cho video. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và cho phép các chuyên gia trong cộng đồng giúp về ngôn ngữ của họ.

Bạn có thể đánh giá, chỉnh sửa, gắn cờ hoặc từ chối nội dung. Bạn cũng có thể xuất bản hoặc xóa nội dung đã được phê duyệt.

1.Ở góc phải trên cùng, nhấp vào tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Creator Studio.

2.Trong bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào Cộng đồng > Quản lý phụ đề.

3.Bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

Quản lý phụ đề đóng góp đang xử lý

Để xem phụ đề đóng góp đang xử lý, hãy chuyển đến tab Đang xử lý và chọn Đánh giá hoặc Chỉnh sửa bên cạnh phụ đề bạn muốn quản lý.

  • Xuất bản phụ đề đóng góp: Ở cuối trang, chọn Xuất bản.
  • Chỉnh sửa phụ đề đóng góp: Thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong hộp bên dưới phụ đề đóng góp. ChọnThoát để lưu bản nháp hoặc Xuất bản để phê duyệt.
  • Gắn cờ nội dung không phù hợp: Chọn biểu tượng cờ.
  • Từ chối phụ đề đóng góp: Ở cuối trang, chọn Từ chối. Bạn có thể cho chúng tôi biết liệu phụ đề đóng góp có cần chỉnh sửa hay đánh giá thêm không hay phụ đề là spam.

Xóa nội dung đã xuất bản

Chuyển đến tab Đã xuất bản và chọn Xem bên cạnh phụ đề bạn muốn quản lý.

  • Hủy xuất bản phụ đề đóng góp: Chọn Tác vụ > Hủy xuất bản. Phụ đề sẽ được chuyển đến tab "Đang xử lý".
  • Xóa phụ đề đóng góp: Chọn Tác vụ > Xóa.

Mẹo: Nếu phụ đề bằng ngôn ngữ bạn không biết, bạn có thể xem gợi ý tốt nhất của Google về nội dung đó bằng cách nhấp vào biểu tượng Hiển thị bản dịch của Google.

Nhận thông báo về phụ đề đóng góp

Bạn có thể nhận email hàng tuần để xem tóm tắt hoạt động đóng góp của cộng đồng trên kênh của bạn. Chuyển đến tùy chọn thông báo của bạn và chọn Gửi email cho tôi về hoạt động YouTube của tôi

Bạn có thể từ chối nhận những email này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết Hủy đăng ký ở cuối email bạn nhận được.

Đăng ký nhận bản tin