[HCM] OPERATION MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đảm bảo tuân thủ các biện pháp kiểm soát quan trọng trong Account phải trả và các quy trình thủ tục giấy tờ.
- Làm việc trực tiếp với các bên liên quan trong kinh doanh và chịu trách nhiệm xem xét các chứng từ thanh toán để ngăn ngừa rủi ro và gian lận.
- Đảm bảo rằng team tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định và pháp lý cũng như chính sách của công ty.
- Lập báo cáo, theo dõi và phân tích thường xuyên tình trạng của các dự án gồm tiến độ thực hiện công việc để đạt kết quả trong cam kết với khách hàng, nghiệm thu, xuất hóa đơn và thu hồi công nợ, quản lý dòng tiền..
- Làm việc với các bên liên quan chính (chủ sở hữu quy trình, teamlead) để xây dựng các quy trình chuẩn hóa khi cần thiết.
- Duy trì và cập nhật các báo cáo, chỉ số hiệu suất để đo lường hiệu quả của team và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận về quản lý doanh thu và chi phí.
- Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan.
- Quản lý team 3 - 5 nhân sự
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Head.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên (vận hành, sale admin, tài chính, legal..)
- Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp tốt
- Có kỹ năng leadership
- Có kiến thức đối soát, làm việc với quy trình, hợp đồng
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo

 Vui lòng gửi CV về địa chỉ gmail: recruitment@metub.net

PREV
[HCM] NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (GRAPHIC DESIGNER) - FASHION
Next
[HCM] CREATIVE CONTENT WRITER INTERN
Tracking view