BẬT NỘI DUNG ĐỂ CHIA SẺ NGOẠI TUYẾN TRÊN YOUTUBE

Ở các thị trường mới nổi đã chọn, người xem có thể chia sẻ nội dung ngoại tuyến giữa các thiết bị ở gần nhau (trong cùng một phòng). Điều này cho phép người dùng chia sẻ video yêu thích của họ với bạn bè mà không cần kết nối nhanh trên thiết bị của họ.

Khi một người xem nhận được video đã chia sẻ, họ sẽ không thể phát video đó cho đến khi thiết bị của họ kết nối với máy chủ YouTube và xác nhận tính đủ điều kiện. Sau khi được xác nhận, một khóa bảo mật duy nhất được tải xuống để cho phép phát lại.

Lưu ý: Không thể chia sẻ video riêng tư và nội dung trả phí theo cách này.

Chấp nhận hoặc từ chối chia sẻ ngoại tuyến

Để chấp nhận hoặc từ chối chia sẻ ngoại tuyến nội dung của bạn cho các thị trường mới nổi, hãy sử dụng các bước dưới đây. Cài đặt này áp dụng với tất cả các video do Chủ sở hữu nội dung quản lý.

  1. Truy cập tài khoản Chủ sở hữu nội dung của bạn.
  2. Chọn tab Cài đặt nội dung.
  3. Bật hoặc tắt Chia sẻ ở gần khi ngoại tuyến.

Kiểm tra chỉ số nội dung ngoại tuyến

Bạn có thể xem thời gian xem và lượt xem ngoại tuyến cho nội dung của mình theo quốc gia trong YouTube Analytics:

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > Creator Studio.
  3. Ở menu bên trái, chọn Analytics > Nguồn lưu lượng truy cập.
  4. Trong danh sách nguồn lưu lượng truy cập bên dưới biểu đồ, chọn Các tính năng khác của YouTube.
  5. Trong danh sách nguồn lưu lượng truy cập, chọn Ngoại tuyến.

Kiếm tiền và nội dung ngoại tuyến

Kiếm tiền từ tác phẩm chia sẻ ngoại tuyến giống như kiếm tiền từ phát lại ngoại tuyến hiện có. Quảng cáo mới sẽ được yêu cầu trước mỗi lần phát lại ngoại tuyến.

 

Đăng ký nhận bản tin