METUB YOUTUBE - METUB Associates

Chương trình METUB Associates là chương trình cộng sự với METUB Network dành riêng cho các đơn vị chứng minh được khả năng triển khai, quản lý và các kĩ năng liên quan trong lĩnh vực video online.

METUB Associates hiểu rõ cách thức vận hành, tối ưu và phát triển nội dung trực tuyến, có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, giải trí, truyền hình và có khả năng hỗ trợ phát triển các nhà sản xuất nội dung.

Bạn chưa có kinh nghiệm phát triển nội dung trực tuyến?Hãy kết hợp với METUB Associates!
Chưa biết bắt đầu từ đâu?
Cách hoạt động
Lên đầu trang